КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Житло-Інвест"КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ»

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Відділ продажу:
(044) 499-70-78, (067) 408-35-55, (067) 406-15-55, (097) 067-15-55, (067) 466-4-555.
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 42

Правила фонду фінансування будівництва та звітність умови інвестування об’єктів нерухомості

Основними принципами в роботі з інвесторами для Фінансової компанії «Житло-інвест» є прозорість взаємовідносин з клієнтами та довіра покупця до компанії.

Процедура підписання договору про участь у фонді фінансування будівництва дуже проста та обумовлена Правилами фонду фінансування будівництва.

Довірителем (установником управління майном) може бути фізична або юридична особа.

 

Для укладання договору фізична особа надає Фінансовій компанії наступні документи:

 • паспорт (копію сторінок, що містять останнє фото, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), інформацію про дату видачі та орган, що видав - паспорт, громадянство та дату народження, інформацію про реєстрацію місця проживання та реєстрацію шлюбу);
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для резидентів);

 

Довіритель – юридична особа при укладанні договору надає Фінансовій компанії нотаріально засвідченні копії наступних документів:

 • установчі документи юридичної особи (статут та/чи установчий договір, або установчий акт);
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідку про включення до ЄДРПОУ;
 • довідку про взяття юридичної особи на податковий облік ;
 • за необхідності на вимогу Фінансової компанії – інші документи, що встановлюють дієздатність юридичної особи.

 

Юридична особа також надає документи:

 • копію свідоцтва платника ПДВ;
 • реквізити підприємства (надруковані на бланку організації), а саме: - розрахунковий рахунок організації, в якому банку обслуговується, телефони, - адреса юридична та поштова, код ЄДРПОУ.

 

Крім того, юридична особа надає документи, що підтверджують повноваження органу управління та дієздатність уповноважених фізичних осіб:

 • копію паспорта керівника або іншої уповноваженої на укладання договору особи (копію сторінок, що містять останнє фото, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, громадянство та дату народження, інформацію про реєстрацію місця проживання та реєстрацію шлюбу);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для резидентів);
 • протокол уповноваженого органу та наказ про призначення керівника або довіреність уповноваженої особи;
 • протокол уповноваженого органу на укладення або затвердження договору (якщо передбачено установчими документами юридичної особи)
 • інші документи, що підтверджують повноваження органу управління та дієздатність уповноваженої фізичної особи – за необхідності, що визначається Фінансовою компанію в залежності від конкретних обставин.

Копії документів надаються разом з оригіналами, які після звіряння уповноваженим працівником Фінансової компанії на предмет відповідності, повертаються довірителю.

 

Наша компанія пропонує декілька схем взаєморозрахунків за об’єкти нерухомості:

 • перший внесок 30% протягом дня укладання договору. Решта вартості сплачується щомісячно рівними частинами, за 3 місяці до введення будинку в експлуатацію розрахунок – 100 %;
 • якщо будинок введений в експлуатацію або вводиться в поточному кварталі - 30% від вартості об’єкта сплачуються протягом дня укладання договору, а решта протягом 4-х банківських днів після укладання договору;
 • 100% оплата вартості протягом дня укладання договору;

 

Вносити платежі на придбання нерухомості Довіритель може як готівкою, так і безготівково через банківську установу.